ทำเนียบรุ่นผู้อบรมโครงการนักวิชาการ อปท. รุ่นที่ 3

จิรวัฒน์ ปานชาติ
จังหวัด บุรีรัมย์
ข้อมูลผู้เข้าอบรมโครงการฯ
ชื่อ-สกุล : นาย จิรวัฒน์ ปานชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สถานที่ทำงาน : เทศบาลตำบลพุทไธสง
ตำบล : พุทไธสง
อำเภอ : พุทไธสง
จังหวัด : บุรีรัมย์
เบอร์โทรติดต่อ : 0867194567
ศพด.ในการดูแล (2)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุทไธสง(ศูนย์วัดหงษ์), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุทไธสง(ศูนย์ร.ร.ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์)