ระบบพัสดุ
วันที่และเวลาของระบบในขณะนี้ 24 ก.พ. 2561,
แก้ไขการบันทึกการขอยืมพัสดุ/อุปกรณ์
 
Sub Menu : + บันทึกเรื่องการขอยืมพัสดุ | ดูข้อมูลที่บันทึกเรื่องการขอยืมพัสดุ
   
ผู้ร้องขอข้อมูล/พัสดุ : *
ข้อมูล/พัสดุที่ร้องขอ :
รายการที่ 1 จำนวน *

  หมายเหตุ : สามารถเพิ่มรายการที่ร้องขอได้โดยกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"
วัตถุประสงค์การใช้งาน :
วัน/เวลา/สถานที่ ที่ประสงค์ใช้งาน :
วันที่ยืม : *
กำหนดส่งคืน *
ไฟล์บันทึก : ดูไฟล์
  หมายเหตุ : กรุณาแนบไฟล์ไม่เกิน 300 KB
   
 
   


ระบบการจัดการข้อมูลการยืม-คืนพัสดุและร้องขอข้อมูลในโครงการ รมป นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน รมป. ตั้งแต่ปีพศ. 2552
ติดต่อ Webmaster : Tel 02-244-5926 Email cena1310@hotmail.com