ระบบพัสดุ
วันที่และเวลาของระบบในขณะนี้ 22 มิ.ย. 2561,
แก้ไขการบันทึกการร้องขอข้อมูล/พัสดุ
 
Sub Menu : + บันทึกเรื่องการขอข้อมูล/พัสดุ | ดูข้อมูลที่บันทึกเรื่องการขอข้อมูล/พัสดุ
   
ผู้ร้องขอข้อมูล/พัสดุ : *
ข้อมูล/พัสดุที่ร้องขอ :

  หมายเหตุ : สามารถเพิ่มรายการที่ร้องขอได้โดยกดปุ่ม "เพิ่มรายการ"
วัตถุประสงค์การใช้งาน :
ไฟล์บันทึก : ดูไฟล์
  หมายเหตุ : กรุณาแนบไฟล์ไม่เกิน 300 KB
   
 
   


ระบบการจัดการข้อมูลการยืม-คืนพัสดุและร้องขอข้อมูลในโครงการ รมป นี้เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน รมป. ตั้งแต่ปีพศ. 2552
ติดต่อ Webmaster : Tel 02-244-5926 Email cena1310@hotmail.com