ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯและโครงการพิเศษ รุ่นที่ ๖/๒