รวมภาพน้องๆที่เป็นเด็กความต้องการพิเศษจาก โรงเรียนละอออุทิศ ... คลิกเพื่อดูอัลบั้มเต็ม
วันนี้ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ 3 เม.ย. 2553-4 เม.ย. 2553
อบรมโครงการ "ฝันเราเท่ากัน" รุ่นที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี คลิกดูรายละเอียด
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วันที่ 24 เม.ย. 2553-25 เม.ย. 2553
อบรมโครงการ "ฝันเราเท่ากัน" รุ่นที่ 3 จังหวัดชลบุรี คลิกดูรายละเอียด
สถานที่ โรงแรมเอเชียพัทยา
วันที่ 24 เม.ย. 2553-25 เม.ย. 2553
โครงการ "ฝันเราเท่ากัน" รุ่นที่ 3 กรุงเทพมหานคร คลิกดูรายละเอียด
สถานที่ กรุงเทพมหานคร

ไปยังหัวข้อโครงการ ฯ