หากไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ หรือ login ได้

1) หากท่านอาจารย์ลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกให้ใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เป็น Email ที่ลงทะเบียน (ลงเหมือนกันทั้งสองช่อง) และเมื่อเข้าระบบได้แล้วสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสได้
2) หากท่านพบปัญหาที่ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ระบบได้ คือเมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วคิดว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านถูกต้องแล้ว(ลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้ว ระบบยังส่งมาหน้าลงชื่อเข้าใช้อีก)
วิธีแก้ไขคือ ให้ทำการปิดโปรแกรมเว็บ browser ที่ใช้ในตอนนั้นหลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว ให้ปิดทั้งโปรแกรมไปเลยไม่ใช่ปิดแค่แท็บ จากนั้นให้ทำการเปิดหน้าโปรแกรมใหม่ขึ้นมาแล้วเข้าหน้าเว็บ ระบบอาจารย์ รมป.ฯ อีกครั้งผ่าน dusitcenter.org ก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยมีข้อความต้อนรับเป็นชื่อของท่าน