คลิกเข้าเว้บกรม เข้าเว็บรมป.
 
การลงทะเบียนเป็นการลงทะเบียนโดยใช้ระบบของทางผู้ดูแลเว็บเท่านั้น และทางเราจะรับผู้ใช้ระบบที่เป็นนักวิชาการที่ผ่านการอบรมโครงการฯ เท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ สงสัยติดต่อ 0-2244-5925-6